Kosta Dolenc

Dr. Kosta Dolenc

Fakulteta za naravoslovje in matematiko

 

Informacijska pismenost v Sloveniji

Sodobne družbe si dandanes ni več mogoče predstavljati brez uporabe informacijsko- komunikacijskih tehnologij (IKT). Prisotne so v vsakdanjem življenju kot vidne ali nevidne in se jih uporabnik niti ne zaveda. V preteklosti sta bili uporaba in poznavanje informacijskih tehnologij v domeni strokovnjakov, danes pa temu ni več tako. Generacije, ki so bile rojene v svet, v katerem je vse bolj prisotna informacijska tehnologija, so poimenovali s terminom »digitalni domorodci«. Za njih naj bi veljalo, da informacijske tehnologije obvladajo že zaradi same njene prisotnosti. Temu nasprotuje večina raziskav in študij na področju informacijske pismenosti. V prispevku je prikazano trenutno stanje na področju funkcionalne, matematične in informacijske pismenosti v Sloveniji in Evropi ter stanje informacijske pismenosti v slovenskem šolstvu. Prikazani so tudi nekateri projekti in primeri dobrih praks, s katerimi poskušajo raziskovalci dvigniti raven IKT v slovenskih šolah in družbi nasploh.

 

Predstavitev predavatelja

Doc. dr. Kosta Dolenc

Je diplomiral na Fakulteti za naravoslovje in matematiko na  Univerzi v Mariboru. Leta 2011 se je tam zaposlil in kasneje tudi doktoriral. Naslov njegove doktorske disertacije je Razvoj inteligentnega sistema za individualizirano e-učenje pri pouku tehnike in tehnologije v osnovni šoli.
Na Fakulteti za naravoslovje in matematiko se ukvarja predvsem z naslednjimi področji: prostorsko modeliranje, tehniško risanje in konstruiranje, napredne tehnologije gradiv in obdelav ter didaktika tehnike.
Na Pedagoški fakulteti se ukvarja s področji: naravoslovje in tehnika ter interaktivni mediji in elektronske tehnologije v izobraževanju. Sodeloval je pri različnih državnih in evropskih projektih, trenutno je aktiven pri projektih Inovativna učna okolja, podprta z IKT – Inovativna pedagogika 1:1 in Razvoj, testiranje in ovrednotenje avtonomnega inteligentnega ter prilagodljivega e-učnega okolja za dvig informacijske pismenosti mladostnikov.
Je avtor in soavtor več mednarodno objavljenih znanstvenih prispevkov ter monografij. Je tudi vsakoletni predsednik tekmovalnih komisij na tekmovanju iz konstruktorstva in obdelave gradiv (ZOTKS) ter član komisije s področja tehnike pri osnovnošolskih in srednješolskih raziskovalnih nalogah.

(obiskov: 774 skupaj, 1 danes)
Dostopnost