Priprava referatov

Navodila za pripravo referatov
Referat se v zborniku objavi le ob pozitivni recenziji. Recenzijski postopek je anonimen. Če recenzent zahteva popravek ali dopolnilo, uredništvo avtorju prispevek vrne z zahtevo po odpravi pomanjkljivosti. Uredništvo lahko na predlog urednika ali recenzenta zavrne objavo referata.

Navodila za pripravo referata (pdf)

Navodila za pripravo referata (docx)

 

Splošna navodila za pripravo POVZETKOV referatov, ki jih oddate v e-prijavi do 26. 2. 2020:

Iz naslova referata mora biti razvidna vsebina. O sprejetju povzetka referata boste obveščeni do 17. 3. 2020.
 • Avtorji se odločijo za enega od predvidenih oblik referatov (primer dobre prakse).
 • Povzetek referata naj obsega od 200 do 250 besed.
 • Povzetek referata naj bo ustrezno lektoriran.
 • Povzetek referata vstavite v ustrezno rubriko na obrazcu za e-prijavo na konferenco (do 26. 2. 2020).
 • Avtorji bodo o uvrstitvi referata v program konference obveščeni do 17. 3. 2020.

Navodila za pripravo povzetka referata (docx)

 

Navodila za IZVEDBO predstavitve referata :

 • Predstavitev pripravite na podlagi teoretičnih izhodišč, ugotovitev in priporočil za prakso.
 • Pri načrtovanju predstavitve upoštevajte čas, ki vam bo na voljo (10 minut).
 • Pri predstavitvi uporabite ključne besede, slikovne prikaze, posnetke itd.
 • Predstavitev prinesite s seboj na USB-ključu in si jo naložite na računalnik v času odmora pred vašo predstavitvijo.
 • Za predstavitev boste imeli na voljo računalnik, projektor in zvočnike.
 • Po predstavitvi je predviden čas za razpravo.

 

Navodila za IZVEDBO predstavitve referata – primera dobre prakse:

 • Pripravite predstavitev referata – primera dobre prakse.
 • Pri načrtovanju predstavitve upoštevajte čas, ki vam bo na voljo (10 minut).
 • Pri predstavitvi uporabite ključne besede, slikovne prikaze, posnetke itd.
 • Predstavitev prinesite s seboj na USB-ključu in si jo naložite na računalnik v času odmora pred vašo predstavitvijo.
 • Za predstavitev boste imeli na voljo računalnik, projektor in zvočnike.
 • Po predstavitvi je predviden čas za razpravo.

 

 • Na predstavitev se pripravite med odmorom pred začetkom vaše predstavitve.

 

 Informacije:

Za dodatna vprašanja pišite na spipsg1@gmail.com .

(obiskov: 982 skupaj, 1 danes)