Priprava prispevkov

Splošna navodila za pripravo in izvedbo predstavitve primera dobre prakse in interaktivne delavnice:

 • Avtorji se odločijo za enega od predvidenih oblik prispevkov (primer dobre prakse, interaktivna delavnica).
 • Povzetek prispevka naj obsega od 200 do 250 besed.
 • Povzetek prispevka naj bo ustrezno lektoriran.
 • Povzetek prispevka vstavite v ustrezno rubriko na obrazcu za e-prijavo na posvet (do 12. 4. 2019).
 • Avtorji bodo o uvrstitvi prispevka v program posveta obveščeni do 25. aprila 2019.

 

Dodatna navodila za pripravo in izvedbo predstavitve strokovnega prispevka:

 • Predstavitev pripravite na podlagi teoretičnih izhodišč, ugotovitev in priporočil za prakso.
 • Pri načrtovanju predstavitve upoštevajte čas, ki vam bo na voljo (15 minut).
 • Pri predstavitvi uporabite ključne besede, slikovne prikaze, posnetke itd.
 • Predstavitev prinesite s seboj na USB-ključu in si jo naložite na računalnik v času odmora pred vašo predstavitvijo.
 • Za predstavitev boste imeli na voljo računalnik, projektor in zvočnike.
 • Po predstavitvi je predviden čas za razpravo (5 minut).

 

 Dodatna navodila za pripravo in izvedbo predstavitve primera dobre prakse:

 • Pripravite predstavitev primera dobre prakse.
 • Pri načrtovanju predstavitve upoštevajte čas, ki vam bo na voljo (15 minut).
 • Pri predstavitvi uporabite ključne besede, slikovne prikaze, posnetke itd.
 • Predstavitev prinesite s seboj na USB-ključu in si jo naložite na računalnik v času odmora pred vašo predstavitvijo.
 • Za predstavitev boste imeli na voljo računalnik, projektor in zvočnike.
 • Po predstavitvi je predviden čas za razpravo (5 minut).

 

 Dodatna navodila za pripravo in izvedbo interaktivne delavnice:

 • Za izvedbo delavnice pripravite predstavitev inovativnih pristopov (uporaba različne IKT, didaktičnih programov, spletnih portalov, aplikacij …).
 • Za izvedbo delavnice je namenjen čas do 20 minut.
 • Izvajalec delavnice sam poskrbi za aktivno udeležbo sodelujočih.
 • Izvajalec delavnice sam zagotovi potrebno IKT (tablice, prenosne računalnike, aplikacije, interaktivna očala …).
 • Na predstavitev se pripravite med odmorom pred začetkom vaše delavnice.

 

 Informacije:

Za dodatna vprašanja pišite na spipsg1@gmail.com .

(obiskov: 82 skupaj, 1 danes)