Potrdila

Udeležba na strokovni konferenci se vrednoti v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.

Udeležba na strokovni konferenci prinaša za slušatelje Potrdilo o udeležbi na strokovni konferenci SPIP 2022 v trajanju 8 ur, ki ga je mogoče uporabiti pri napredovanju v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10, 9/20).

Udeležba na strokovni konferenci prinaša za udeležence z referatom v programu konference Potrdilo o izvedbi referata na strokovni konferenci SPIP 2022, ki ga je mogoče uporabiti pri napredovanju v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10, 113/20).

Točkovanje potrdil

V skladu z novim Pravilnikom o napredovanju zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive.

Dodatna pojasnila:

Za napredovanje v nazive se lahko uveljavlja eno (1) potrdilo o dodatnem strokovnem delu (npr. samo referat).

(obiskov: 936 skupaj, 1 danes)