Program

PROGRAM MEDNARODNE STROKOVNE KONFERENCE SPIP 2020

Sodobni pogledi na izobraževanje v prihodnosti

 

Center Kope, 23. 5. 2020

 

Tema 2020: Ustvarjalnost in inovativnost v vzgoji in izobraževanju

Creativity and innovation in education

 

Časovni okvir Dogajanje na konferenci
8.30–9.00

Registracija udeležencev

Zajtrk

9.00–9.15

Pozdravni nagovor

Informacije o poteku konference

  Plenarni del 1
PREDAVANJA
9.15–9.45

izr. prof. dr. Eva Konečnik Kotnik

Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru

Izobraževanje (bodočih) učiteljev kot osnova inovativnosti in ustvarjalnosti v vzgoji in izobraževanju

Education of (future) teachers as a basis for innovation and creativity in education

9.45–10.15

doc. dr. Andrej Flogie

Zavod Antona Martina Slomška

Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru

Inovativna učna okolja in družba 5.0

Innovative Learning Environments and Society 5.0

10.15–10.45

Maja Mešl, direktorica FTPO

Fakulteta za tehnologijo polimerov Slovenj Gradec

Izobraževanje inženirjev prihodnosti

Educating engineers of the future

10.45–11.15 ODMOR
Časovni okvir Dogajanje na konferenci
  Plenarni del 2
OKROGLA MIZA s predstavniki vzgoje in izobraževanja
 11.15–12.30

Moderatorka: dr. Justina Erčulj, Šola za ravnatelje

mag. dr. Engelbert Logar
Kunstuniversität Graz, Institut für Ethnomusikologie

doc. dr. Tomislav Popit, doc. dr. Petra Žvab Rožič, doc. dr. Nace Pušnik

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta

Projekti EDUGEO, KamenChech in ESTEAM: Interaktivne učne vsebine za OŠ in SŠ

Interactive geological learning content for primary and secondary schools: EDUGEO, KamenChech and ESTEAM projects

izv. prof. dr. sc. Kristina Riman

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Odsjek za razrednu nastavu

Razvoj i poticanje dječjeg pisanog stvaralaštva

12.30–13.30 ODMOR za kosilo
Časovni okvir Dogajanje na posvetu
13.30–14.30 PRIMERI DOBRIH PRAKS ‒ 1. del
14.30 –14.45 ODMOR
14.45–15.45 PRIMERI DOBRIH PRAKS ‒ 2. del
15.45–16.00 ODMOR
Časovni okvir Dogajanje na konferenci
16.00–16.45 Plenarni del 3
OKROGLA MIZA s koroškimi gospodarstveniki

mag. Saša Gradišnik

Koroška gospodarska zbornica

  Koroška gospodarska zbornica
16.45–17.00 EVALVACIJA

(obiskov: 1,242 skupaj, 1 danes)