Simon Konečnik

Simon Konečnik, univ. dipl. inž.

Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola

 

Kako pripraviti šole za učenje v prihodnosti?

V zgodovini so se zgodile tri industrijske revolucije. Sedaj smo prešli v četrto, ki se širi izrazito hitreje kot predhodne. Njena vsebina je širša digitalizacija. V kolikor se ob spreminjajočih se tehnologijah in spremembah v družbi v obstoječem sistemu izobraževanja ne bomo odzvali na hiter in spremenljiv način dela, lahko nastane vrzel med izobraževanjem in potrebami delodajalcev po kadrih z novimi znanji. Ob tem ne smemo pozabiti na širši družbeni vpliv.

Sodobno družbo lahko opredelimo kot družbo znanja, v kateri bomo morali dati več poudarka sodelovanju. Velik potencial bi lahko predstavljal »trikotnik razvoja družbe«, ki bi ga pri načrtovanju uvajanja novosti predstavljale skupine: izobraževanje, delodajalci ter raziskave in razvoj. Vzgojno-izobraževalne organizacije bomo morale dati več poudarka timskemu delu, ustvarjalnosti, kritičnemu razmišljanju, čustveni pismenosti in kognitivnemu razmišljanju. Na tehniškem nivoju pa bo potrebno mlade izobraževati intenzivneje za nove tehnologije kot tudi vzporedno za vrednote, saj nove tehnologije predstavljajo tudi številne pasti.

Namen predavanja je predstaviti izzive na področju izobraževanja, ki jih prinašajo tehnološke in družbene spremembe. Vsebina bo tudi raziskovanje vloge učitelja v prihodnosti, pri čemer bomo iskali odgovore na vprašanja, koliko učitelji poznamo spremembe, ki jih prinaša tehnološki razvoj, in katere kompetence bodo učitelji v prihodnosti potrebovali za uspešno delo z novimi tehnologijami ter novimi generacijami udeležencev izobraževanja.

Z novimi pristopi moramo mladim pripraviti popotnico, da bodo gospodarji prihodnosti in ne njene žrtve.

 

Predstavitev predavatelja

Simon Konečnik, univ. dipl. inž.

Diplomiral je na univerzitetnem programu elektrotehnike, smer močnostna elektrotehnika na Tehniški fakulteti v Mariboru. V letih 1993 in 1994 je bil zaposlen v podjetju TCL, Laboratoriju za preizkušanje in certificiranje, ki je hčerinsko podjetje Gorenja. Od leta 1994 naprej je zaposlen na Šolskem centru Velenje, Elektro in računalniški šoli, do leta 2005 kot učitelj strokovno-teoretičnih predmetov s področja elektrotehnike in računalništva. Leta 2003 je pridobil naziv svetnik. Med leti 2005 in 2007 je bil pomočnik ravnatelja, od leta 2008 naprej pa je ravnatelj šole. Sodeloval je v projektih MUNUS – Posodabljanje in razvijanje programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe, kjer je tudi vodil aktivnosti prenove elektrotehnike. Prav tako je sodeloval v projektu MUNUS 2 na področju pilotnega uvajanja modularnega izvajanja pouka. Med leti 1999 in 2006 je sodeloval v skupini energetskega inženiringa, ki se ukvarja s projekti učinkovite rabe energije in alternativnih virov energije. Sodeloval je še v več domačih in mednarodnih projektih. Bil je dolgoletni član programskega sveta Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline in vsakoletni mentor dijakom pri raziskovalnih nalogah. Za dosežke na področju raziskovalnega dela je leta 2017 prejel srebrno priznanje Zveze organizacij za tehniško kulturo Slovenije. Leta 2018 je prejel priznanje primus Društva Ravnatelj za dosežke na področju ravnateljevanja. Njegovi zadnji projekti so povezani z raziskovanjem na področju prihodnosti izobraževanja. V povezavi s tem je udeleženec posvetov vzgoje in izobraževanja v organizaciji Šole za ravnatelje, prav tako se rad odzove povabilom šol, kjer predava o izsledkih raziskav na področju prihodnosti izobraževanja.

(obiskov: 668 skupaj, 1 danes)
Dostopnost