Program 2022 delavnice

Časovni okvir

Dogajanje

13.15–13.30

Priprava udeležencev v dvoranah

 

Dvorana A

PREDAVANJE s primeri dobrih praks

 

Moderator: Mojca Ruter, univ. dipl. bibl.
  Marko Dreu, prof. špo. vzg.

13.30

RAZVIJANJE SAMOSTOJNOSTI, POTENCIALOV IN ODNOSNIH KOMPETENC V PRIPRAVLJENEM PREDŠOLSKEM OKOLJU MONTESSORI

Aleša Jordan, pedagoginja montessori za  obdobje 0-3 in 3-6

EDUKA, Zavod za izobraževanje in svetovanje, Slovenj Gradec

13.50

PROCES AKTIVNEGA USTVARJANJA IN UPORABE KAMIŠIBAJA V VRTCU

Jerneja Škrbina Božič, dipl. vzg.

Osnovna šola Leskovec pri Krškem, Enota vrtec

14.10

SEZNANJANJE Z MATEMATIKO V PRVEM STAROSTNEM OBDOBJU

Helena Krejan, dipl. vzg.

VVZ SLOVENJ GRADEC

14.30–14.40

ODMOR za menjavo dvoran

14.40

DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI – MOJ KLOBUK IMA 3 LUKNJE

Mojca Dobaj, dipl. vzg.

VVZ SLOVENJ GRADEC, enota Leseni škrat

15.00

DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI – OD PONEDELJKA DO NEDELJE

Danica Bricman, dipl. vzg.

VVZ SLOVENJ GRADEC, Oddelek Sele

15.20

SLOVENIJA

Melita Painkret, dipl. vzg.

Vrtci občine Žalec

15.40–15.50

ODMOR za menjavo dvoran

15.50

DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI KOT SPODBUDA ZA AKTIVNO UČENJE PREDŠOLSKIH OTROK

Julijana Kološa, dipl. vzg.

Vrtec Ivana Glinška Maribor

16.10

OD PIKE DO ČRKE

Mateja Kac, dipl. vzg.

VVZ Slovenj Gradec, Enota Legen – Gozdni škrat

16.30

MATEMATIČNI DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI V PRVEM RAZREDU V ČASU POUKA NA DALJAVO

Marina Ristova Firer, mag. prof. razrednega pouka

Osnovna šola Vrhovci

16.50–17.00

Zaključek posveta

Evalvacija

 

Časovni okvir

Dogajanje

13.15–13.30

Priprava udeležencev v dvoranah

 

Dvorana B

PREDAVANJE s primeri dobrih praks

 
Moderator: Nataša Rotovnik Sukič, prof. slov. in soc.

13.30

DIGITALNI HRČKI – VPLIVI PANDEMIJE NA SODOBNO POUČEVANJE

Miljenko Hajdarović, prof. povijesti i sociologije

Založba Profil Klet

13.50

UTRJEVANJE UČNE SNOVI Z DIDAKTIČNO IGRO V 5. RAZREDU

Daniela Babič, prof. razrednega pouka

Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice

14.10

KAMIŠIBAJ – DIDAKTIČNI PRIPOMOČEK ZA LAŽJE RAZUMEVANJE KNJIŽEVNEGA BESEDILA

Martina Kokelj, prof. slov. in univ. dipl. bibl.

Osnovna šola Antona Martina Slomška Vrhnika

14.30–14.40

ODMOR za menjavo dvoran

14.40

UPORABA DIDAKTIČNIH PRIPOMOČKOV PRI KOMBINIRANEM POUKU

Mateja Vrečič, mag. prof. ped.

Osnovna šola Gornja Radgona s PŠ Dr. Janka Šlebingerja

15.00

PREMAGOVANJE TEŽAV PRI UČENJU BRANJA Z RAZNOLIKIMI BRALNIMI NALOGAMI

Mojca Potočnik, prof. def.

Osnovna šola dr. Slavka Gruma

15.20

UČNI PRIPOMOČKI ZA LAŽJE RAZUMEVANJE FOTOSINTEZE IN CELIČNEGA DIHANJA

Renata Kolman, prof. razrednega pouka

Prva osnovna šola Slovenj Gradec

15.40–15.50

ODMOR za menjavo dvoran

15.50

SPOZNAVAMO GOZD

Eva Kink Žerjav, prof. razrednega pouka

Osnovna šola Leskovec pri Krškem

16.10

AKTIVNI ODMOR Z RIŽEVIMI BLAZINICAMI

Martina Šorn, prof. športne vzgoje

Osnovna šola Koroška Bela Jesenice

16.50–17.00

Zaključek posveta

Evalvacija

 

Časovni okvir

Dogajanje

13.15–13.30

Priprava udeležencev v dvoranah

 

Dvorana C

PREDAVANJE s primeri dobrih praks

 

Moderator: Nuša Pruš, prof. raz. pouka

13.30

DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI PRI ZGODOVINI

Eva Vrhovnik Gomboc, prof. slovenščine in zgodovine

Osnovna šola Koroška Bela Jesenice

13.50

UČENJE ZGODOVINE Z MAKETAMI

Eva Osojnik, prof. razrednega pouka

Prva osnovna šola Slovenj Gradec

14.10

 Z IGRO SPOMIN PO POTI (SPO)ZNANJA

Jasna Kvenderc, magistrica profesorica poučevanja matematike in tehnike

Šolski center Novo mesto

14.30–14.40

ODMOR za menjavo dvoran

14.40

IGRAJMO SE ZGODOVINO

Urša Govekar, prof. španščine in zgodovine

Osnovna šola Antona Martina Slomška Vrhnika

15.00

TEKSTILNI DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI

Tatjana Alauf, prof. spec. in reh. ped.

Osnovna šola dr. Slavka Gruma

15.20

PRIIGRAJMO PREDOPISMENJEVALNE SPRETNOSTI IN VEŠČINE

Metka Uršič Urbanč, spec. manag. v izobraževanju, univ. biolog in pedagog

Osnovna šola Bršljin Novo mesto

15.40–15.50

ODMOR za menjavo dvoran

15.50

NAŠA USTVARJALNOST NE POZNA MEJA

Mateja Žerjavič, prof. mat. in proiz. teh. vzg., prof. inkluz. ped.

Center za sluh in govor Maribor

16.10

UČILNICA V NARAVI KOT ODLIČNI DIDAKTIČNI PRIPOMOČEK ZA UČENJE

Nina Globovnik, prof. geog. in zgod.

Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec

16.30

DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI PRI RAZISKOVANJU TAL 

Milena Hrastel, univ. dipl. biolog, prof. biologije

Center šolskih in obšolskih dejavnosti

16.50–17.00

Zaključek posveta

Evalvacija

 

Časovni okvir

Dogajanje

13.15–13.30

Priprava udeležencev v dvoranah

 

Dvorana D

PREDAVANJE s primeri dobrih praks

 
Moderatorja: Nace Pruš, prof. šp. vzg.
  Andreja Namar, prof. razr. pouka

13.30

VLOGA IGER ZA OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

Hedvika Vranjek, prof. razrednega pouka

Prva osnovna šola Slovenj Gradec

13.50

DRUŽABNE IGRE PRI IZVAJANJU DODATNE STROKOVNE POMOČI

Tanja Cedilnik, univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja

Osnovna šola Leskovec pri Krškem

14.10

UČIM SE SKOZI IGRO

Sonja Drev Einfalt, prof. razrednega pouka

Osnovna šola Gorica Velenje – POŠ Vinska Gora

14.30–14.40

ODMOR za menjavo dvoran

14.40

ŽIVA KNJIŽICA IN DIALOG O MEDKULTURNOSTI KOT DIDAKTIČNI PRIPOMOČEK

Tamara Jovičić, profesorica razrednega pouka in sociologije

Osnovna šola Šmarje – Sap

15.00

VSESTRANSKA UPORABA JAJČNE ŠKATLE

Ksenja Aškerc, prof. defektologije

Osnovna šola Glazija Celje

15.20

RAČUNSKE HIŠICE

Nina Đorić, prof. razrednega pouka

Osnovna šola Gradec

15.40–15.50

ODMOR za menjavo dvoran

15.50

USTVARJALNA NEMŠČINA

Janja Hanjže Brecl, prof. nemščine in geografije

Osnovna šola Šentjanž pri Dravogradu

16.10

RAZVIJANJE ŠTEVILSKIH PREDSTAV OB STOTIČNEM KVADRATU

Katja Mauko, prof. spec. in reh. ped.

Osnovna šola in vrtec Apače

16.30

ČASOVNI TRAK OBDOBIJ

dr. Nataša Meh Peer

Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola

16.50–17.00

Zaključek posveta

Evalvacija

 

Časovni okvir

Dogajanje

13.15–13.30

Priprava udeležencev v dvoranah

 

Dvorana F

PREDAVANJE s primeri dobrih praks

 

Moderator:  Danijela Herlah, prof. razr. pouka
   

13.30

DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI ZA UČENJE SLOVENŠČINE KOT DRUGEGA ALI TUJEGA JEZIKA

Lucija Štamulak, mag. šolskega knjižničarstva ter prof. slov. in primerjalne književnosti

Osnovna šola Podgorje pri Slovenj Gradcu

13.50

IZDELAVA LED LUČK PRI POUKU TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE 

Jernej Kokošinc, prof. tehnike in matematike

Osnovna šola Mozirje

14.10

KLASIKI V STRIPU

Marija Topole, mag. prof. slov.

Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje

14.30–14.40

ODMOR za menjavo dvoran

14.40

Z DIDAKTIČNO IGRO DO BOLJŠEGA ZNANJA IZ KNJIŽEVNOSTI

dr. Vesna Jurač

Osnovna šola Antona Martina Slomška Vrhnika

15.00

DIDAKTIČNE IGRE PRI POUKU NEMŠČINE

Irena Rubin Smolar, prof. nem. in slov.

Osnovna šola Podgorje

15.20

KOLO SREČE KOT UČNI PRIPOMOČEK ZA POUK V ŠOLI ALI NA DALJAVO

Tina Rajhman, mag. prof. angleščine in mag. prof. nemščine kot tujega jezika, ter univ. dipl. prev.

Šolski center Kranj

15.40–15.50

ODMOR za menjavo dvoran

15.50

INTERAKTIVNI DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI

Klemen Hleb, uni. dipl. inž.

Šolski center Velenje

16.10

ZVOČNI PODKAST KOT DIDAKTIČNI PRIPOMOČEK V ČASU EPIDEMIJE

Lavoslava Benčić, predavateljica medijske produkcije

Inštitut in akademija za multimedije v Ljubljani

16.30

IZDELAVA DIDAKTIČNIH PRIPOMOČKOV ZA UČENJE POŠTEVANKE

Vesna Keše, učiteljica tehnike in tehnologije

Osnovna šola Helene Puhar Kranj

16.50–17.00

Zaključek posveta

Evalvacija

 

(obiskov: 537 skupaj, 1 danes)
Dostopnost