Program

Program posveta 2019 z naslovom  

Meje vključevanja sodobnih tehnologij v vzgoji in izobraževanju

Časovni okvir Dogajanje na posvetu
 8.15–9.00

Registracija udeležencev

Poslovni zajtrk (kava, napitki, prigrizki)

Plenarni del
 Tema
 9.00–9.30
Pozdrav organizatorjev in gostov, informacije o poteku posveta
9.30–10.45 mag. Nives Kreuh, Zavod RS za šolstvo Digitalni priseljenci v svetu umetne inteligence
mag. Alenka Starc, Arnes Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju – SIO-2020
dr.  Justina Erčulj, Šola za ravnatelje Oblikovanje inovativnih učnih okolij  za digitalno dobo
 10.45–11.00 Odmor za kavo in prigrizek
11.00–13.00 Simon Konečnik,  univ. dipl. inž., Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola Kako pripraviti šole za učenje v prihodnosti?
doc. dr. Kosta Dolenc, Pedagoška fakulteta Maribor, Fakulteta za narav. in matem. Informacijska pismenost v Sloveniji
dr. Vojko Veršnik, Tretja osnovna šola Slovenj Gradec Aplikativna raba glasbe in sodobne tehnologije v korist kognitivnih sposobnosti
Marko Puschner, samostojni strokovni delavec, Fakulteta za družbene vede Ljubljana Varna in odgovorna raba interneta in digitalnih tehnologij
13.00–14.00 Odmor za kosilo

 

Primeri dobrih praks

od 14.00

Dvorana A

vrtec, 1. in 2. triada

Dvorana B

2. in 3. triada

Dvorana C

3. triada, srednja in višja šola


Uporaba aplikacije Kahoot v 1. r. Aleksandra Rožič, prof. raz. pouka
Zabavna poštevanka mag. Lidija Podmenik
25 nasvetov za izdelavo kratkega filma z učenci Klaudija Košenina, prof. raz. pouka
Raziskovanje številskih izrazov s spletnimi aplikacijami v 3. r. Renata Šumah, prof. raz. pouka
Uporaba IKT v drugem starostnem obdobju Ksenija Poklič, vzg. pred. otrok
Uporaba sodobne tehnologije pri uri športa – testiranje za športnovzgojni karton (tek na 60 metrov) Andraž Nabernik, prof. šp. vzg.
 Učenje izometrije in 3D-tiska v programu SketchUp v 6. r. Igor Košak, prof. proiz.-teh. vzg. in fiz.
Moji prvi koraki v IKT Ksenija Rožman, prof. zgod. in soc.
Kahoot kviz pri družbi Renata Kolman, prof. raz. pouka
Vključevanje IKT pri pouku slovenščine in nemščine v osnovni šoli Marijana Pšeničnik, pred. uč. slov. in nem.
Kulturna dediščina domačega kraja skozi objektiv učencev Nataša Himmelreich, prof. lik. umet.
 Vključevanje sodobnih digitalnih tehnologij v pouk športa – aplikacije VideoDelay, Actionbound in Edpuzzle  Tamara Oblak, prof. šp. vzg.
Vključevanje aplikacije Socrative v pouk slovenščine

Polona Krajnc, prof. slov.

 

Razvijanje bralne pismenosti in preverjanje znanja pri geografiji mag. Gordana Kurmanšek

Uporaba oblačnih storitev za učinkovitejšo organizacijo dela

Luka Urisk, mag. poslovne informatike

Oblak 365 v podporo formativnemu spremljanju Mateja Frece, prof. raz. pouka

 Odmor  

 

Primeri dobrih praks

 od 16.00

Dvorana A

vrtec, 1. triada, 2. triada

Dvorana B

2. triada, 3. triada

Dvorana C

3. triada, srednja in višja šola

Sodobna tehnologija kot motivacijski pripomoček pri raziskovanju gozdne estetike Jasmina Hudrap, prof. biol. in gosp.
JabTalk – aplikacija za slikovno komunikacijo otrok z govorno-jezikovnimi motnjami in za vizualno oporo pri obravnavi učne snovi Luka Pernek, prof. slov. in um. zgod.
eTwinning za odprto učilnico v svet Katja Jenko, prof. raz. pouka
Uporaba IKT v prvem starostnem obdobju Melita Šumnik, vzg. pred. otrok
Tudi učenje matematike je lahko zabavno Mateja Slemenik, prof. raz. pouka
Minecraft pri pouku naravoslovja – potovanje skozi celico Miroslava Minić, uni. dipl. prof. mat.
Uporaba sodobnih metod poučevanja pri predmetu šport s pomočjo IKT Marko Sonjak, prof. šp. vzg.
Z mozaBook-om  v ustvarjalni zgodovinski formi Vesna Robnik, prof. zgod.
Plickers in Quizlet – spletni aplikaciji za utrjevanje in preverjanje znanja mag. Vesna Burjak
Intenzivna raba digitalnih medijev in spreminjajoči se možgani (kaj, kako, zakaj) Veronika Gosak Krebs, prof. def.
Pouk in digitalna tehnologija Staša Slapnik, prof. lik. umet.
Aktivno pridobivanje znanja mag. Mateja Verdinek Žigon
Obrnjeno učenje in videokonferenčni način izobraževanja na Višji strokovni šoli Slovenj Gradec mag. Janja Razgoršek in Karmen Grudnik, univ. dipl. ekon.
S spletnimi orodji do bolj zabavnega pouka Petra Ramšak, univ. dipl. ekon.
Z i-učbeniki do novih znanj mag. Petra Vačovnik

 od 17.30

 

Zaključek

 

Refleksija in evalvacija

Pogled naprej

Program si lahko natisnete Program posveta 2019.

(obiskov: 691 skupaj, 1 danes)