Program 2022 plenarni

PROGRAM 3. STROKOVNEGA POSVETA SPIP 2022

sobota, 21. 5. 2022

Organizator: Društvo SPIP

 Tema: Didaktični pripomočki v luči sodobnega vzgojno-izobraževalnega procesa

 

Časovni okvir

Dogajanje v Dvorani A

8.00–9.00

Prijava udeležencev in zajtrk

9.00

Pozdravni nagovori:

⮚      Ksenija Uršej, predsednica Društva SPIP

⮚      Bojan Borovnik, župan občine Mislinja

⮚      Tilen Klugler, župan Mestne občine Slovenj Gradec

⮚      Lidija Konečnik Mravljak, ravnateljica Prve Osnovne šole Slovenj Gradec

Informacije o poteku konference

Plenarni del

PREDAVANJA

 

Moderatorja: Ksenija Uršej, mag. manag. izobr.
  Sašo Herlah, univ. dipl. ing.

9.20

⮚      red. prof. dr. Alenka Lipovec

Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta in Fakulteta za naravoslovje in matematiko 

KONKRETNA PONAZORILA ZA RAZVOJ ZGODNJIH MATEMATIČNIH POJMOV

9.45

⮚      doc. dr. Mojca Ilc Klun 

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo

INOVATIVNO POUČEVANJE GEOGRAFIJE ZA SPODBUJANJE KOMPETENČNEGA UČENJA

10.10

⮚      Maja Vičič Krabonja, prof. zgodovine in geografije

Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor

UPORABA TEHNOLOGIJE PRI POUKU – MOTIVACIJA, OVIRA, NUJA ALI PRILOŽNOST?

10.35

⮚      izr. prof. dr. Damijan Štefanc

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

PRIHODNOST IZOBRAŽEVANJA: ŠOLA, TEHNOLOGIJA IN KURIKULARNA PRENOVA

11.00–11.15

ODMOR

Plenarni del

OKROGLA MIZA

Didaktični pripomočki med analognim in digitalnim

11.15–12.15

Moderatorka: dr. Justina Erčulj

Sodelujoči:

⮚     Aleša Jordan, pedagoginja montessori za  obdobje 0-3 in 3-6

EDUKA, zavod za izobraževanje in svetovanje, Slovenj Gradec

⮚     Milena Keber, dipl. vzg.

VVZ Slovenj Gradec

⮚     dr. Vesna Jurač

Osnovna šola Antona Martina Slomška Vrhnika

⮚     Janja Hanjže Brecl, prof. nemščine in geografije

Osnovna šola Šentjanž pri Dravogradu

⮚     dr. Mojca Čerče

Gimnazija Slovenj Gradec

⮚     Miljenko Hajdarović, prof. povijesti i sociologije

Založba Profil Klett

12.15–13.30

KOSILO

13.30–14.30

Predstavitve primerov dobrih praks

14.30–14.40

ODMOR za menjavo dvoran

14.40–15.40

Predstavitve primerov dobrih praks

15.40–15.40

ODMOR za menjavo dvoran

15.50–16.50

Predstavitve primerov dobrih praks

16.50–17.00

Zaključek posveta

Evalvacija

               

               

 

(obiskov: 668 skupaj, 1 danes)
Dostopnost