Potrdila

Udeležba na konferenci se vrednoti v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.

 

Udeležba na konferenci prinaša za slušatelje Potrdilo o udeležbi na mednarodni strokovni konferenci SPIP 2020 v trajanju 8 ur, kar je v skladu s tretjim odstavkom 19. člena Pravilnika o napredovanju zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10).

 

Udeležba na konferenci prinaša za udeležence z referatom v programu konference Potrdilo o izvedbi referata na mednarodni strokovni konferenci SPIP 2020, kar je v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10).

 

Točkovanje potrdil

V kolikor napredujete v okviru VRTCA

17. člen, razdelek č, 2. alineja

V kolikor napredujete v okviru ŠOLE

20. člen, razdelek č, 2. alineja

 

Dodatna pojasnila:

Za napredovanje v nazive se lahko uveljavlja eno (1) potrdilo o dodatnem strokovnem delu (npr. samo referat).

 

 

 

(obiskov: 465 skupaj, 2 danes)