Potrdila

Udeležba na posvetu se vrednoti v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.

 

Udeležba na posvetu prinaša za slušatelje Potrdilo o udeležbi na 1. strokovnem posvetu SPIP v trajanju 8 ur, kar je v skladu s tretjim odstavkom 19. člena Pravilnika o napredovanju zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10).

 

Udeležba na posvetu prinaša za udeležence s prispevkom v programu (strokovni prispevek, primer dobre prakse, interaktivna delavnica)  Potrdilo o izvedbi prispevka na 1. strokovnem posvetu SPIP, kar je v skladu s 16. alinejo b) razdelka 20. člena Pravilnika o napredovanju zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10).

 

 

(obiskov: 62 skupaj, 1 danes)