Potrdila

Udeležba na strokovnem posvetu se vrednoti v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.

Udeležba na strokovnem posvetu prinaša za slušatelje Potrdilo o udeležbi na strokovnem posvetu SPIP 2022 v trajanju 8 ur, ki ga je mogoče uporabiti pri napredovanju v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10, 9/20).

Udeležba na strokovnem posvetu prinaša za udeležence z referatom v programu konference Potrdilo o izvedbi referata na strokovnem posvetu SPIP 2022, ki ga je mogoče uporabiti pri napredovanju v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10, 113/20).

Točkovanje potrdil

V skladu z novim Pravilnikom o napredovanju zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive.

Dodatno strokovno delo delavcev v šolah:

20. člen, b), (15) samostojno predavanje ali izvedba pedagoške delavnice na organiziranem strokovnem izobraževanju ali strokovnem posvetu strokovnih delavcev izven zavoda.

Dodatno strokovno delo delavcev vrtca:

17. člen, b), (14) eno predavanje ali izvedba pedagoške delavnice na strokovnem izobraževanju ali strokovnem posvetu, organiziranem za strokovne delavce več vrtcev.

 

(obiskov: 1.248 skupaj, 1 danes)
Dostopnost