Alenka Starc

mag. Alenka Starc

Arnes

 

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju – SIO-2020

V letu 2017 je Arnes začel z izvajanjem štiriletnega Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, ki smo ga krajše poimenovali Slovensko izobraževalno omrežje – 2020 oz. SIO-2020. V okviru programa bomo vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) sofinancirali izgradnjo brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 10: Znanje, spretnost in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba 10.3: Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje; specifični cilj: Izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev preko večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju.

Program se izvaja skozi tri medsebojno povezane dejavnosti.

Izgradnja brezžičnih omrežij

  • Izgradnja brezžičnih omrežij na VIZ potekala v od leta 2018 do leta 2020.
  • Nova omrežja ustrezajo enotnim standardom, so ustrezno zmogljiva za izvajanje dejavnosti VIZ, načrti pa so narejeni tako, da je pokritost šole čim večja.
  • Sredstva, namenjena izgradnji omrežja, so odvisna od velikosti in tipa VIZ. Višina sofinanciranja iz ESRR sredstev znaša 62,5 %, lastna sredstva VIZ pa 37,5 %.

Nakup nove opreme (IKT)

  • Nakup nove opreme (osebni, prenosni in tablični računalniki, projektorji …) za VIZ poteka v vseh štirih letih (2017, 2018, 2019 in 2020).
  • Delež sofinanciranja iz ESRR sredstev znaša 50 %.

Razvoj e-storitev in e-vsebin

  • Razvoj e-storitev in e-vsebin, kjer dopolnjujemo obstoječe storitve in razvijamo nove.

Več informacij o programu najdete na http://www.arnes.si/sio-2020/

 

(obiskov: 375 skupaj, 1 danes)
Dostopnost