Marko Puschner

Marko Puschner

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede

 

Varna in odgovorna raba interneta in digitalnih tehnologij

Zdajšnje generacije osnovnošolcev in srednješolcev so se rodile v svet, v katerem svetovni splet oblikuje sodobno družbo in vsakdanje življenje posameznikov. Učenje uporabe sodobnih digitalnih tehnologij se začne že zelo zgodaj in se nadaljuje skozi vse življenje. V prvem delu predavanja si bomo predstavili osnovna načela varne rabe spleta, ki bi jih moral poznati vsak učenec, dijak, starš in učitelj. Seznanili se bomo z najpogostejšimi tveganji, s katerimi se otroci in najstniki srečujejo pri uporabi družabnih omrežij in aplikacij. V drugem delu bomo predstavili, kako lahko zaposleni v šolah ustrezna znanja prenašajo učencem in kako se lotevati reševanja incidentov, preden postanejo neobvladljivi. Zaključili bomo s predstavitvijo dejavnosti Točke osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, ki na nacionalni ravni zagotavlja informiranje mladih uporabnikov spleta ter mobilnih naprav. Predstavili bomo, kako se lahko zaščitijo pred tveganji ter varno in odgovorno uporabljajo splet in druge nove tehnologije in kako potrebna je skrb za osveščanje in informiranje staršev, učiteljev in drugih šolskih delavcev.

 

Predstavitev predavatelja

Marko Puschner je zaposlen kot samostojni strokovni sodelavec na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Od leta 2016 je vsebinski koordinator Točke osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, ki je del projekta Center za varnejši internet. Pred tem je tri leta izvajal delavnice o varni rabi svetovnega spleta na osnovnih in srednjih šolah. S tovrstnimi vsebinami se profesionalno ukvarja že od študentskih časov dalje. Pri svojem delu spremlja novosti pri razvoju spletnih vsebin, pripravlja različna gradiva za osveščanje uporabnikov, vsebine delavnic o varni rabi interneta Safe.si in spremlja razvoj spleta ter spletnih storitev.

(obiskov: 232 skupaj, 1 danes)
Dostopnost