Vojko Veršnik

dr. Vojko Veršnik

Tretja osnovna šola Slovenj Gradec

 

Aplikativna raba glasbe in sodobne tehnologije v korist kognitivnih sposobnosti

Glasba ni samo medij, ki bi v vsakdanjem življenju človeka predstavljal predvsem ali zgolj zabavo, temveč opravlja še mnoge druge pomembne funkcije. Te samostojno ali prepletene med seboj bistveno vplivajo na naše sposobnosti, zdravje, počutje in nenazadnje tudi na družbeno življenje. Glasba ni enoznačna, zato bo njen učinek največji, če bo ciljno naravnana na posameznika. V strokovnem prispevku bodo na podlagi raziskav, deloma tudi avtorjevih, predstavljeni pomen, vloga, moč in vpliv glasbe na vsakdanje življenje, predvsem pa na človekovo kognitivno stanje. Pomanjkanje tovrstnih raziskav na Slovenskem kaže na podcenjevanje pomena in vpliva glasbe v tem kontekstu. Avtorjeva doktorska disertacija je prvo poglobljeno znanstveno raziskovalno delo o glasbenem življenju ljudi v tretjem življenjskem obdobju na Slovenskem, njegovo poklicno področje pa zajema glasbeno vzgojo oseb s posebnimi potrebami, zato bo predstavljenih nekaj učinkovitih primerov aplikativne rabe glasbe, ki pozitivno vplivajo tako na posameznika pri omenjenih populacijah kot tudi na dobrobit širše družbe. K temu lahko bistveno pripomore tudi sodobna tehnologija.

V drugem delu bo prikazanih nekaj primerov dobre prakse, ki so se s pomočjo glasbe, vključevanja uporabe sodobne digitalne tehnologije, nadomestne in dopolnilne komunikacije ter drugih ustreznih pristopov izkazali kot zelo učinkoviti pri učencih z različnimi težavami in motnjami v duševnem razvoju. Predstavljeni primeri lahko služijo kot idejna izhodišča tako za delo z učenci večinske populacije kakor tudi za druga predmetna področja vzgoje in izobraževanja oziroma družbenega življenja nasploh.

 

Predstavitev predavatelja

Dr. Vojko Veršnik

Je profesor glasbe (diplomiral na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru) in doktor znanosti s področja muzikologije (doktoriral na Oddelku za muzikologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani). Je član Mednarodnega združenja za tradicijsko glasbo (International Council for Traditional Music –  ICTM), dejaven pa je na področju aplikativne etnomuzikologije.

Pomembno vlogo izobraževanja in osveščanja javnosti imajo tudi njegovi aktivni prispevki na mednarodnih (etno) muzikoloških simpozijih in konferencah ter objavljeni strokovni članki na nacionalni in mednarodni ravni. Na področju aplikativne etnomuzikologije raziskuje predvsem glasbeno življenje malega človeka in ga s pomočjo glasbenih aktivnosti poskuša izboljšati.

Kot poklicni glasbenik je dolga leta deloval v tujini, zatem je glasbeno vzgojo poučeval na različnih šolah na Koroškem. Sodeloval je pri nastajanju nekaterih osnovnošolskih učbenikov za glasbeno vzgojo, bil je tudi recenzent enega od njih. Zadnjih deset let je kot glasbeni pedagog otrok s posebnimi potrebami zaposlen na Tretji OŠ Slovenj Gradec. Leta 2018 mu je Mestna občina Slovenj Gradec podelila Vrunčevo nagrado za nadpovprečne dosežke na področju vzgoje in izobraževanja.

(obiskov: 468 skupaj, 1 danes)
Dostopnost